Політика конфіденційності
  1. Загальні положення

1.1. Дана Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних зареєстрованих користувачів Сервісу PartlyPay (далі відповідно – “Користувач” та “Сервіс”).

1.2. Персональні дані Користувача під час використання Сервісу отримує ТОВ «АВТОБУКІНГ.СОМ» (ідентифікаційний код 399927953), якому належить Сервіс.

1.3. Користувач повинен уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності і висловити свою повну згоду з її умовами під час здійснення реєстрації за посиланням https://partly-pay.com/admin_panel/sign_up.

1.4. Користувач не має права використовувати Сервіс, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.5. Користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї Політики конфіденційності та надає ТОВ «АВТОБУКІНГ.СОМ» право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Користувача на умовах цієї Політики конфіденційності.

1.6. Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним при використанні Сервісу, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

1.7. Користувач визнає, що в разі його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональних та інших даних Користувача. ТОВ «АВТОБУКІНГ.СОМ» не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

2. Яка інформація та персональні дані можуть збиратися

2.1. Ім’я, прізвище, по-батькові / найменування Користувача, всі реквізити Користувача (контактні телефони, адреса електронної пошти, код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків).

2.2. Файли Cookies для того, щоб визначити браузер Користувача і надати залежні від цього сервіси, наприклад зберігання даних в кошику між відвідуваннями Сервісу.

2.3. Інформація про помилки роботи Сервісу, ініційовані Користувачем.

2.4. Вся інформація збирається «як є» і не змінюється ТОВ «АВТОБУКІНГ.СОМ» в процесі збору даних.

3. Ціль використання інформації та персональних даних

3.1. Для ідентифікації особи як Користувача може бути використано ім’я, прізвище, по-батькові / найменування Користувача, адреса електронної пошти, пароль доступу до особистого кабінету, реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або код ЄДРПОУ.

3.2. Для відправки кореспонденції та інформаційних повідомлень Сервісу може відображатися ім’я, прізвище, по-батькові, назва Користувача, реквізити, контактні телефони, адреса електронної пошти.

3.3. Контактна інформація може бути використана у поштових розсилках, наприклад: повідомленнях про новини Сервісу, акції або спеціальні пропозиції. Користувач Сервісу завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактній інформації у письмовому повідомленні.

3.4. Інформація про Користувача, в тому числі персональні дані, використовуються з метою виконання договірних зобов’язань з надання послуг, для ідентифікації Користувача Сервісу, з метою відправки інформації поштою, електронною поштою, надання звітності, поліпшення якості надання послуг.

3.5. Персональні дані Користувача можуть бути передані Банку для попередньої ідентифікації Користувача та кращої комунікації між Сторонами виключно з метою надання Сервісу Користувачу.

4. Умови надання доступу до персональних даних Користувача

4.1. ТОВ «АВТОБУКІНГ.СОМ» не передає персональні дані Користувачів третім особам, за винятком випадків, передбачених цією Політикою конфіденційності.

4.2. ТОВ «АВТОБУКІНГ.СОМ» гарантує захист інформації Користувача, в тому числі конфіденційної, від несанкціонованого доступу. Захист забезпечується неможливістю витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

4.3. Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані.

5. Як змінити/видалити інформацію

5.1. Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки. Робота Сервісу з надання послуг Користувачу може бути призупинена з моменту зміни/видалення інформації Користувача.

5.2. Достатнім повідомленням Користувача про видалення чи іншу обробку персональних даних буде лист (інформація), направлений на електронну пошту, вказану Користувачем при реєстрації.

6. Зміни в Політиці конфіденційності

6.1. ТОВ «АВТОБУКІНГ.СОМ» може змінити умови Політики конфіденційності шляхом публікації нової редакції Політики конфіденційності за посиланням https://about.partly-pay.com/ua/policy.

6.2. Користувач зобов’язуються періодично переглядати ці умови, щоб бути поінформованими про те, як ТОВ «АВТОБУКІНГ.СОМ» захищає інформацію про Користувача.

6.3. ТОВ «АВТОБУКІНГ.СОМ» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Сервісу, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

7. Інші умови

7.1. У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-який пункт або його частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, то інші положення, які не суперечать закону, залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

7.2. Ця Політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту, коли Користувач погодився з умовами даної Політики конфіденційності при проходженні реєстрації за посиланням https://partly-pay.com/admin_panel/sign_up.

7.3. Погоджуючись з цією Політикої конфіденціальності, Сторони підтверджують той факт, що будуть здійснювати всі необхідні дії для забезпечення дотримання прав осіб, до персональних даних яких можуть отримати доступ в процесі взаємодії, в тому числі:
- повідомляти зазначених осіб про цілі та підстави обробки їх даних, а також про третіх осіб, яким можуть передаватись їх персональні дані, зокрема про передачу їх персональних даних іншій стороні;
- надавати зазначеним особам інформацію про іншу Сторону як про особу, якій будуть передаватися їх персональні дані з метою надання Сервісу.

8. Контактна адреса для Користувачів у разі виникнення питань

8.1. Яĸщo ви xoчeтe cĸopиcтaтиcя cвoїм пpaвoм нa дocтyп aбo видaлeння cвoїx пepcoнaльниx дaниx, нaпишiть нaм нa eлeĸтpoннy aдpecy ukrаіnе@аutоbооkіng.соm. Iз зaпитaннями, cĸapгaми щодо зacтocyвaння cвoїx пpaв, бyдь лacĸa, зв'яжiтьcя з нaми зa aдpecoю ukrаіnе@аutоbооkіng.соm або за номером телефону +38 044 221 0 466.

8.2. Яĸщo ви xoчeтe вiдмoвитиcя вiд oбpoбĸи cвoїx пepcoнaльниx дaниx нa пiдcтaвi зaĸoннoгo iнтepecy aбo y вac нeмaє пpямиx мexaнiзмiв вiдмoви, зв’яжiтьcя з нaми зa aдpecoю ukrаіnе@аutоbооkіng.соm.


Made on
Tilda